www.bitolga.com

Hiçbir Yerde Bulunmayan Akıllı Sözler

Hiçbir Yerde Bulunmayan Akıllı Sözler1.

İnsanın içinde büyüyen kötü tutkular tehlikeli düşmanlardır; kolay kolay yenilmezler. Bunlara karşı yapılacak tek şey yiğitçe karşı koymaktır. Bu savaşı kazananlar dünyanın en büyük ordularını yenmiş sayılırlar.

– BARAVİ3
2.

Tutkuları mantığına üstün gelen insanı bilgeler insan yerine

bile koymazlar.
3.

– FİRDEVSÎ4

Kendinden aşağı olanla dostluk etmek bilgiyi yok eder; akranlarla münasebet eşitliği getirir, seçkinliğe ulaşmak

istersen kendinden üstünlerle beraber ol.
– HİTOPADEŞA5

3 Baravi: “Mahakavya” ve “Kiratarjuniya” gibi yapıtlarıyla tanınan ve M.Ö. 6. yüzyılda yaşadığı tahmin edilen bir Sanskrit ozanı. (ç.n.)

4 Firdevsî: (Hakîm Ebul Kasım Firdevsî Tusî) “Şehname” başta olmak üzere çok önemli yapıtlar veren ve 940 – 1020 tarihleri arasında yaşamış Fars ozanı. (ç.n.)

5 Hitopadeşa: Milattan yaklaşık 1200 yıl önce fabl tarzında yazılmış, Sanskrit felsefe metinlerini barındıran bir kitap. (ç.n.)
4.

Yüreğinin acı çekmesini istemiyor musun? O zaman sefaletin

bağlarından uzak durmayı öğren.
5.

– SÂDİ ŞİRAZÎ6

Dostlarına olduğu kadar düşmanlarına da nezaketle yaklaş Nazik bir kalbe sahip olan hoyratça iş görmez
Kabalık can dostlarını sana düşman eder
Nezaket ise düşmanını dost kılar

– ÖMER HAYYAM7
6.

Sıkıntılı anlarda umutsuzluğa düşmeyin, en güzel yağmurlar

en kara bulutlardan yağar.

– NİZAMÎ8

6 Sâdi Şirazî: (Ebu Muhammed Müslih el Din bin Abdullah Şirazî) “Bostan” ve “Gülistan” başta olmak üzere çok önemli yapıtlar vermiş, Doğu’da olduğu kadar Batı’da da etkili olmuş bir Fars ozanı. 1184 – 1283 yılları arasında yaşamıştır. (ç.n.)
7 Ömer Hayyam: (Gıyaseddin Eb’ul Feth Ömer İbni İbrahim’el Hay- yam) 1048-1131 yılları arasında yaşamış İranlı şair, matematikçi, filozof ve astronom. Kendine özgü tasavvuf anlayışını yansıttığı rubaileriyle dünya çapında büyük bir ün kazanmıştır. (ç.n.)
7.

Hepimizin kökeni aynıdır. Ama herhangi bir odun yakıldığında sandal ağacı kadar güzel kokmaz.

– ARAP ATASÖZÜ
8.

Bilgeliğiyle ün salmış yaşlı bir adama sordum: “Refaha eriş- mek için hangi yoldan gitmeliyim?”. Bana “Yapabiliyorsan

Sürekli işsiz olan bir insanı, kötü bir işte zorla çalıştırılan bir

adama tercih ederim.
10.

– AFGAN ATASÖZÜ

Aptal insan ıvır zıvır konularla uğraşır. Kısa zamanda onları bile beceremeyip vazgeçer. Yüce insansa zorlu işlere atılır ve

azimle çalışarak bunların üstesinden gelir.

– MAGHA10
11.

Arkadaşlarına iyi davranan güzel insanlar, salt onları mutlu etmek için gerçek olmayan güzel sözler söylemekten

Mantık tutkuların elinde tutsaktır, aynen fettan bir kadının parmağında oynattığı zayıf bir adam gibi…– SÂDİ ŞİRAZÎ
13.

Kötü insanlar toprak kaptan farksızdır. Kolayca kırılır ve eski hallerine döndürülemezler. Erdemli insanlarsa altın kap gibidir: Zor kırılır ve kolayca tamir edilirler.

– HİTOPADEŞA
14.

Güzel davranışlarıyla babasını hoşnut eden çocuk, sadece kocasının iyiliğini dileyen eş ve hem iyi günde hem de kötü günde dostunun yanında olan arkadaş… Bunların üçü de erdemli insanların ödülleridir.

– BHARTRİHARİ11
15.

Yeri gelince susmak zordur derler. Oysa daima değerli ve çarpıcı sözler söylemek susmaktan daha zordur.

– MAHABHARATA12
16.

Camiler gibi budist tapınakları da gerçek ibadethanelerdir; Sesleri havada yankılanan kilise çanları;
Kabe ve tapınak, tespih ve haç,
İbadetin farklı yüzleridir.

– ÖMER HAYYAM
17.

İnsanlara başkalarının kusurlarını sormayın. Size başkalarının kusurlarını anlatan, sizinkileri de başkalarına anlatacaktır.

– FİRDEVSÎ
18.

Hiçbir şey sessiz bir insandan daha güzel olamaz. Önemli olan vaaz etmek değil, söylediği gibi davranmaktır. Çok fazla

söz insanı hataya götürür.
19.

– TALMUD13

Kötü insanla arkadaşlık etmek durmadan taşlar yuvarlanan bir uçurumun altında durmak gibidir. Eninde sonunda başınıza bir taş düşer ve suyun altını boylarsınız. – BARAVİ
20.

İyiliğe iyilikle yanıt vermek marifet değildir;
Asıl övgüyü hak eden kişi kötülüğü bile iyilikle karşılayandır.

– PANCHATANTRA

13 Talmud: Talmud Yahudi medeni kanunu, tören kuralları ve efsanelerini kapsayan dini metinlerdir. Sözcük İbranice ‘lamad’ (öğrenmek) kökünden gelir. ‘Mişna’ ve ‘Gemara’ bölümlerinden oluşur. Talmud’un iki versiyonu vardır: 5. yy’a ait olduğu kabul edilen ancak daha eski bilgileri de içeren ‘Babil Talmudu’ ve daha eski olan ‘Filistin ve Kudüs Talmudu…’ (ç.n.)
21.

Ölüm ansızın gelip yakalar seni, şaşırıp kalırsın.
Halbuki daha yapacak ne işlerin vardır.
Kader seni gafil avlamadan elinden gelenin en iyisini yapmaya bak.
İş işten geçmeden, yarının işini bugünden bitir.

– MAHABHARATA
22.

Düzgün bir insan kendi yoksulluğunu, yaşadığı acıları, evindeki sıkıntıları, zorluklarını veya ayıplarını ulu orta açık

Dünyevi zevkler ve hazların zihnin erdemleri için yıkıcı olması gibi, endişe ve kuruntular da beden sağlığına zarar

Hiçbir iyi iş yapmadan, öylesine yaşayıp ölen insana ne yazık! Kalk borusu çoktan duyuldu. O ise daha yükünü

omuzlamamış bile.

– FARS ATASÖZÜ
25.

İnsan bir oyuncudur. Hayatı boyunca rolden role girer: Bir çocuk olarak sahneye çıkar,
Sonra bir sevgili olur;
Derken zavallı bir dilencinin paçavralarını giyer üstüne; Sonra cebi para dolu zengin bir tüccar olur;

Çok geçmeden de buruşuk ve cılız bir ihtiyar; Ve nihayet ölüm kapatır perdelerini sahnenin.

– BHARTRİHARİ
26.

Açgözlülük bir insana anlayış melekesini kaybettirir. Açgözlü insanın servete açlığı her iki dünyanın sakinlerine de acı

verir.
27.

– HİTOPADEŞA

İnsan görür başkalarının hatalarını
Bazen de erdemleri görünür ona başkalarının Ama asıl merak ettiğim: Kim farkındadır Asıl kendi hatalarının?

– SANSKRİT ÖĞRETİSİ
28.

Söz konusu öğrenmek olunca kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yoktur. Ama şurası kesin ki en çok öğrenen her

zaman en öndedir.

– ÇİN ATASÖZÜ
 

ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.