Keyifli Zamanlar – www.bitolga.com

İnsan Kaynakları Uzmanı / Görev ve Tanımı Nedir ?

insan kaynakları uzmanı görev tanımı ,işe alma ve yerleştirme, ücretlendirme, eğitim, performans değerlendirme, kariyer planlama gibi insan kaynakları temel fonksiyonlarını oluşturma ve uygulama çalışmalarında görev alma. İnsan Kaynakları sistemlerinin sürekli geliştirilmesine katkıda bulunma gibi kısaca özetlenebilir ,

insan kaynakları uzmanı görev tanımı ‘nı Maddeler Halinde Açacak olursak ,

 

 • İnsan Kaynakları Sistemlerini tüm personele tanıtır ve işleyişini takip eder.
 • Personel işe başlama ve işe giriş sürecini takip eder. Personel işe giriş eğitimlerinin alınmasını sağlar.
 • İş tanımlarının oluşturur ve değişikleri revize eder.
 • Firma yetkinliklerinin işe seçme, kariyer yönetimi, performans, eğitim yönetimi, ücret yönetimi süreçlerinde tanımlar ve firma bünyesinde benimsenerek uygulanmasını takip eder.
 • İşe alımlarda kullanılacak testleri seçer ve kriterleri oluşturur.
 • İşe alma ve yerleştirme sisteminin tasarlanması, gerekli revizyonların yapılması, bu prosedür çerçevesinde personel alımlarının sağlanmasını, takibini ve kontrolünü sağlar.
 • Mesleki eğitimlerin standartlarını belirleyerek verilen eğitimlerin bu standartlara uygunluğunu kontrol eder. Bireysel ve yönetimsel gelişim amaçlı seminerler organize eder.
 • Yıllık Eğitim Planı hazırlanma safhasında tüm birimlerin eğitim ihtiyaçlarını belirler ve eğitim bütçesinin hazırlar, eğitimleri takip ederek raporlar.
 • Bünyesinde şirket içi eğitmenleri belirleyerek şirket içi eğitimleri planlar.
 • Şirket politika ve sistemlerine uygun, yenilikçi ve güncel eğitim programları ve materyallerini hazırlar.
 • Ay içinde verilen eğitim sayısı, maliyeti,hangi eğitimlerin verildiği vb. kriterleri bildiren raporu hazırlar ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığına raporlar.
 • Eğitim sonrasında gerekli sertifika/katılım belgelerini hazırlayarak verir, şirket dışı eğitimlerden alınan sertifika/katılım belgeleri fotokopilerinin personelin şahsi dosyalarında muhafaza edilmesi sağlar.
 • Alt işverenin vereceği eğitim konularını belirler, eğitim planında belirterek ve eğitim faaliyetlerini kontrol eder.
 • Kariyer planlama sistemini tasarlayarak kariyer haritalarını belirler ve organizasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenerek uygulanmasını takibini, gelişim planı çerçevesinde eğitimlerin ve rotasyonların planlanarak uygulanmasını sağlar.
 • Performans değerlendirme sisteminin tasarlanması, gerekli revizyonların yapılması, kullanıcı eğitimlerinin verilmesi, sistemli bir şekilde uygulanmasını ve takibini sağlar.
 • İş gücü kaybı, iş gücü devir oranı, eğitim etkinliği, işe alım etkinliği raporlarının hazırlanması, SAP’den alınan bilgiler doğrultusunda, çalışanların yaş-eğitim-kıdem durumlarını içeren istatistiki bilgileri hazırlar ve İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığına raporlar.
 • Ödüllendirme, öneri kutusu, şirket kütüphanesi gibi çalışan memnuniyetine yönelik çalışmalar yapar.
 • İşten çıkarma veya ayrılmalarda, istifa eden/işten çıkarılan kişilerle çıkış mülakatı yapar.
 • İSG, Kalite Çevre biriminden gelen günlük bilgiler doğrultusunda iş kazalarını kayıt altında tutar, ilgili birimlere raporlar.
 • Kaza ve hastalıkları doğuracak durumları azaltmaya ve kontrol altında tutmaya yardımcı olur.
 • Herhangi bir hasarlı kaza, yaralanma, kayba ramak kala, veya hastalıkları bildirir.
Kaynak

Değerli Yorum ve Paylaşımlarınız İçin Teşekkür Ederim. #bitolga

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 1 YORUM
 1. burak dedi ki:

  değerli yazılarınız çok hoş tebrik ederim

BİR YORUM YAZ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.